Upoznajte naš tim


Naš tim se sastoji iz iskusnih profesionalaca. Četiri ključna direktora sektora dolaze sa iskustvom koje su u Londonu stekli u tri različite industrije. Naš Art Director dolazi iz Praga, sa slavom poznatog dizajnera i nagrađivanog fotografa. Naš Logistics Manager dolazi iz Berlina, a naš Business Development Manager je radio kao cenjeni menadžer za jednu od najvećih IT kompanija na svetu i doprinosio razvoju iste širom sveta, od Kazahstana do Bosne i Hercegovine, od Ukraine do Srbije. Ponosni smo na ovaj izuzetni tim.
Branko Djaković
Branko Đaković
Creative Director
Jelena Rupnik
Jelena Rupnik
Chief Analyst
Predrag Pantelić
Predrag Pantelić
Art Director
Vladimir Anastasijevic
Vladimir Anastasijević
AV Team Lead
Srđan Belović
Srđan Belović
Design Director
Tatjana Bodroža
Tatjana Bodroža
Events & Production Director