Ko su, zaista, naše mušterije?

Generalni direktori velike međunarodne kompanije koji provodi čitav dan sa nama, pred kamerama uvežbavajući javne nastupe kroz naš Media Training Masterclass.
Čitav tim menadžera prodaje koji se prilagođavaju izazovima novog tržišta, novog konkurenta ili nove ponude. Grupa partnera velikog međunarodnog vendora koji tragaju za podrškom i razvojem koje bi teško dobili u svojim organizacijama.
Sve su to naši klijenti. Mi ne biramo profil klijenta, koliko biramo profil problema koji ih muče. Žudimo za stvarnim, izazovnim problemima koje možemo kvalitetno da razrešimo i našem klijentu ponudimo stvarnu dobit iz te razmene.

Microsoft - Epson - Cisco - Canon - United Cloud - Logik - BAT - Ingram - CSI